Ratkaisukeskeinen valmennus

LCF Life Coach®, Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, liikkeenjohdon restonomi sekä taloushallinnon merkonomi.

Mieli - osa levollista kokonaisuuttasi

Valmennuksissa kysymysten ja harjoitteiden avulla pääsemme käsiksi näihin rajoittaviin osa-alueisiin. Menemme katsomaan mielesi rakenteita ja ajatuksiesi taustalla olevia uskomuksia, jolloin valmennettava saa ymmärryksen ja kosketuksen ajatuksiinsa ja tunteisiinsa. Samalla myös mahdollisuuden muuttaa niitä.

Hoidamme valmennuksissa sinun hyvinvointia ja terveyttäsi.

Valmennuksieni pohjalla on kongitiivinen käyttäytymispsykologia, jonka mukaan ihmisen sisäinen järjestelmä muodostuu ajattelusta, tunteista ja toiminnasta. Tähän kokonaisuuteen vaikuttamalla voidaan lisätä valmennettavan hyvinvointia.

Valmentajana ohjaan sinua löytämään tien hyvältä tuntuvaan elämään. Vastaanotollani kohtaat turvallisesti sen, kuka sinä olet ja mistä sinun kokonaisuutesi rakentuu. Palveluihini kuuluu yksilö- ja parivalmennukset.

 

Ratkaisukeskeisessä valmennuksessani opit tekemään valintoja, jotka palvelevat haluamaasi tavoitetilaa. Kohtamaan rehellisesti itsesi juuri sellaisena kuin sinä olet.

Valmennukseni perustuu oletukseen, että kaikki se tieto jota tarvitset, on jo sinussa. Usein meillä on kuitenkin ajatuksia tai toimintatapoja, jotka ovat esteenä tavoitteidemme toteutumiselle. Ajatuksia tai tapoja, joita emme täysin ymmärrä tai tiedosta niiden vaikutusta nykyhetkeen.

© 2020 Sinuksi