Ratkaisukeskeinen valmennus

LCF Life Coach®, Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, liikkeenjohdon restonomi sekä taloushallinnon merkonomi.

Mieli - osa levollista kokonaisuuttasi

Valmennuksieni pohjalla on kongitiivinen käyttäytymispsykologia, jonka mukaan ihmisen sisäinen järjestelmä muodostuu ajattelusta, tunteista ja toiminnasta. Tähän kokonaisuuteen vaikuttamalla voidaan lisätä valmennettavan hyvinvointia.

Muutosta tehdessä etsitään valmennettavalle ominaisin tulokulma: Rentoutumisen ja läsnäolon avulla opetellaan tiedostamaan tunteet ja huomataan niiden taustalla olevat ajatukset sekä toiminta. Vaihtoehtoisesti voidaan pysähtyä tarkastelemaan millaisia ajatuksia valmennettavalla on ja millaisia tiedostettuja sekä tiedostamattomia uskomuksia ajatuksien taakse kätkeytyy. Näihin ajatuksien alla oleviin uskomuksiin liittyy usein tunne- ja toimintavaste, jota ihminen toteuttaa. Muuttamalla uskomuksia, voidaan muuttaa tunne ja toiminta vastetta. Muutosta voidaan lähteä tekemään myös toiminnan tarkastelusta käsin, jolloin keskitytään toiminnan herättämiin ajatuksiin ja tunteisiin. Miten ne muuttuvat kun muutamme toimintaa?

Valmentajana ohjaan sinua löytämään tien hyvältä tuntuvaan elämään. Vastaanotollani kohtaat turvallisesti sen, kuka sinä olet ja mistä sinun kokonaisuutesi rakentuu. Palveluihini kuuluu yksilö- ja parivalmennus sekä ryhmä- ja työyhteisövalmennukset.

 

Ratkaisukeskeisessä valmennuksessani opit tekemään valintoja, jotka palvelevat kokonaisvaltaista hyvinvointiasi. Löydät motivaatiosi, itsevarmuutesi kasvaa, kirkastat omat rajasi ja opit tuntemaan itsesi kokonaisuutena. Valmennuksissa keskustelemme, teemme erilaisia harjoitteita ja syvärentoutuksia sekä työskentelemme alitajunnan kanssa. Hoidamme valmennuksissa sinun hyvinvointia ja terveyttäsi.

Valmennukseni perustuu oletukseen, että olet jo sinä. Kaikki se tieto, jota tarvitset tähän matkaan on jo sinussa. Usein meillä on kuitenkin osa-alueita, joita tulee työstää, hyväksyä tai vapauttaa. Osa-alueita, jotka eivät vielä täysin toteudu, jotta voit olla täysin sinä. Kokonainen.

Valmennuksissa kysymysten ja harjoitteiden avulla pääsemme käsiksi tähän tietoon ja näihin osa-alueisiin.

© 2020 Sinuksi